Valkyrie Riders Cruiser Club Czech Republic

Home / Členové / Záložka / GDPR pro VRCC Czech republic
A+ R A-

GDPR pro VRCC Czech republic

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Provozovatelé - členové Klubu (VRCC Czech Republic), provádí na klubových stránkách http://www.valkyrieriderscz.cz zpracování Vašich osobních údajů, neboť toto zpracování je nezbytné pro registraci na klubové akce (objednávky ubytování) a nákup sortimentu v zastoupení Klubu. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1.      TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.  Správcem Vašich osobních údajů je PREZIDENT Klubu VRCC Czech Republic Stanislav Fresl, se sídlem Jíloviště PSČ: 252 02, řádně zvolený členy klubu. (dále jen „správce“).

1.2.  Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa elektronické pošty na správce: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

1.3.  Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů a to: Václav Donát- VICEPREZIDENT Klubu VRCC Czech Republic, adresa elektronické pošty: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Jaroslav Málek - ADMINISTRÁTOR WEBOVÝCH STRÁNEK, adresa elektronické pošty: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Pavel Bunďálek - VICEPREZIDENT chapteru VRCC Czech Republic Moravia, adresa elektronické pošty: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . (dále jen „pověřenec“).      

2.      ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.  Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1.        splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2.        splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3.      ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.  Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2.  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.      DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.  Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.                                                                                                                                     

5.      DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující technické či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce, včetně služeb v oblasti IT a osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní služby (zpracovatelé osobních údajů).

5.2.  Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3.  Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.      PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.  Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit. 

Členové

Stanley # 31067 PREZIDENT VRCC ČR

Stanley # 31067 PREZIDENT VRCC ČR

Donatelo #34622 viceprezident VRCC ČR

Donatelo #34622 viceprezident VRCC ČR

Metůd #25660

Metůd #25660

Wallys #30626

Wallys #30626

Martina #32520

Martina #32520

Čičik #33078

Čičik #33078

Čičina #33079

Čičina #33079

Shark #33080

Shark #33080

Zdenek #33250

Zdenek #33250

Nechvy #33447

Nechvy #33447

Smeták #34621

Smeták #34621

Zlatka #34623

Zlatka #34623

Radek #34624

Radek #34624

Edí #35628

Edí #35628

Tomas #36498

Tomas #36498

Kaštan #37871

Kaštan #37871

Marra #38172

Marra #38172

Maťa #38173

Maťa #38173

Majdí #38235

Majdí #38235

Láďa #38535

Láďa #38535

Marie #38536

Marie #38536

Paul #39895

Paul #39895

TONDA - VYLOUČEN Z KLUBU VRCC CZECH REPUBLIC

TONDA - VYLOUČEN Z KLUBU VRCC CZECH REPUBLIC

HELENA - VYLOUČENA Z KLUBU VRCC CZECH REPUBLIC

HELENA - VYLOUČENA Z KLUBU VRCC CZECH REPUBLIC

Jitka #00000 - čekatel

Jitka #00000 - čekatel

Petr #36513 - ČESTNÝ ČLEN

Petr #36513 - ČESTNÝ ČLEN

Rebel #29151 - ČESTNÝ ČLEN

Rebel #29151 - ČESTNÝ ČLEN

Legoš #31384 - čestný člen

Legoš #31384 - čestný člen

Roman #24829 - čestný člen

Roman #24829 - čestný člen

Jarda #33504 - čestný člen

Jarda #33504 - čestný člen

mapa - VRCC Czech Republic

mapa - VRCC Czech Republic

Mirek a Jarmila - sympatizanti

Mirek a Jarmila - sympatizanti

Taťka a Mamka - sympatizanti

Taťka a Mamka - sympatizanti

Láďa - sympatizant

Láďa - sympatizant

Lefíci - sympatizanti

Lefíci - sympatizanti

Sheriff - sympatizant

Sheriff - sympatizant

Petr a Iva - sympatizanti

Petr a Iva - sympatizanti

logo

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      YouTubeFaceBook

                                                                                                                                                                                                                                                      GCPR1                                         

        

  

 

 

 

Kdo je připojen?

Právě připojeni - hostů: 60 


Vaše jméno
Email

Vstup pro členy